Coaching zakelijk

Een zakelijk coachtraject wordt aangegaan wanneer er sprake is van een opdrachtgever anders dan de gecoachte.

Johan Eikelenboom coach & trainer

In een zakelijk coachtraject is het doel een win-winsituatie: de coachee werkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling en de organisatie waarvoor hij werkt is ook gebaat bij deze ontwikkeling.

Waarom investeren?
In veel organisaties zijn de medewerkers het belangrijkste kapitaal. Investeren in het welzijn van de medewerkers is dan ook een verstandige keuze. Coaching werkt preventief en heeft een positieve invloed op de werkprestaties, motivatie en algemene tevredenheid.

Resultaten
Een medewerker functioneert beter wanneer hij:

  • in een gezonde mentale en emotionele balans is
  • vanuit een positief zelfbeeld met zelfvertrouwen handelt
  • efficiënt met zijn tijd omgaat door doelen te stellen en resultaten te creëren
  • grenzen aangeeft en zich assertief gedraagt
  • in contact is met zijn gevoelens en zich bewust is van zijn gedachten en gedrag
  • kan omgaan met spanning en stress
  • verantwoordelijkheid neemt.

Een zakelijk coachtraject stimuleert en activeert de coachee om bovenstaande resultaten te bereiken.

Werkwijze
Tijdens het intakegesprek met de coachee verhelder ik de hulpvraag en formuleren we doelen die de coachee wil behalen. De doelen, de duur en de vorm van het coachtraject leggen we vast in een coachcontract. Dit contract leggen we voor aan de opdrachtgever. Op verzoek kan dit in een driegesprek. Wanneer er overeenstemming is bereikt, start het coachtraject.

In het coachcontract neem ik geen vertrouwelijke informatie op. Ook deel ik geen vertrouwelijke informatie met de opdrachtgever, tenzij de coachee hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.
Na het afstemmen van het contract heb ik, zonder medeweten van de coachee, geen contact meer met de opdrachtgever. Lees meer

Tijdens het coachtraject zijn er evaluatiemomenten met de coachee en we sluiten het traject af met een evaluatie van het gehele traject. Het coachtraject kan op verzoek worden afgesloten met een driegesprek.

Over mij
Ik heb de beroepsopleiding tot eclectisch coach gevolgd bij Amethist Developing People en ik werk met zorgvuldig onderbouwde methoden die zich in de praktijk bewezen hebben.
Ik heb ruime praktijkervaring opgedaan en houd mijzelf scherp met behulp van bijscholing en trainingen. Je kunt van mij verwachten dat ik mijn deskundigheid naar beste kunnen inzet.
Lees meer

Locatie
In overleg bepalen we waar de coachsessies plaatsvinden: in de praktijkruimte aan huis of op een andere locatie, zoals een coachhuis of in-company. Er kunnen extra kosten verbonden zijn aan de sessies wanneer we ze op een andere locatie houden. De sessies duren maximaal 1,5 uur.
Het aantal sessies verschilt per persoon. Gemiddeld zijn dit 5 tot 8 tweewekelijkse afspraken. Lees meer