Privacyverklaring

In deze privacy verklaring staat beschreven hoe 'Johan Eikelenboom, coach & trainer' omgaat met privacy en de gegevensverwerking van zijn cliƫnten.

Website
De website slaat geen gegevens op in een database. Ik maak geen gebruik van statistische analyses en stuur geen nieuwsbrieven.
In de referenties is alleen tekst opgenomen welke door de ondergetekende geschreven is en waarvoor deze persoon toestemming heeft gegeven dit op de website te plaatsen.

E-mail
E-mails bewaar ik zolang als nodig voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van het bericht. E-mail correspondentie kan ik daarnaast archiveren als ik dat nodig acht.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik verzamel zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen:

  • Om contact met je op te kunnen nemen in het kader van ons traject.
  • Om de betaling af te handelen.

Dossier
Tijdens ons traject bouw ik een dossier op met daarin een korte weergave van het verloop van een sessie. Ik registreer geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, etniciteit, gezondheid, het strafrecht of politieke gezindheid.
Dit dossier dient geen ander doel dan als geheugensteun voor mij: tijdens ons traject en in het geval dat je een vervolgvraag hebt na afronding van ons traject. Je mag je eigen dossier op aanvraag inzien en eventueel rectificeren. Op jouw verzoek verwijder ik dit dossier direct na afsluiting van ons traject.

Bewaartermijn gegevens
Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Ik hanteer daarom de volgende bewaartermijnen:

  • Persoonsgegevens: 7 kalenderjaren, ten behoeve van de Belastingdienst.
  • Dossier: 5 kalenderjaren, ingaand na afronding van ons traject.

Delen van gegevens met derden
Ik verstrek je persoonsgegevens niet aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je dossier of delen daarvan verstrek ik niet aan anderen, behalve op jouw uitdrukkelijke verzoek.

Beveiliging gegevens
Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan en blijf dit ook doen.